Slik går du frem for å rehabilitere rørene dine

Har du fått pålegg om utbedring av rørene dine? Ingen grunn til panikk. Slik går du frem for å rehabilitere rør.


Eier du bolig er det du som er ansvarlig for rørene som fører fra boligen din og frem til tilkoblingspunktet til det kommunale vann- og avløpsnettet. Så hva gjør du dersom det oppstår problemer med disse rørene?


Pålegg fra Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten foretar jevnlig rehabiliteringsarbeid på det kommunale ledningsnettet. For å sikre at tilstanden er god, tar de også stikkprøver av privateide rørnett som er koblet på det kommunale. Skulle disse stikkprøvene avdekke avvik i form av redusert gjennomstrømming, lekkasjer eller andre skader på røret, vil Vann- og avløpsetaten sende ut et pålegg om utbedring av røret til eier.


Har du mottatt et slikt pålegg, må du som eier av rørene sørge for å innhente dokumentasjon fra Vann- og avløpsetaten som presenterer hva slags behov for utbedring som foreligger. Dette må gjerne være i form av video eller bilder – jo tydeligere, jo bedre. Deretter er det bare å kontakte oss i Aktiv Rørinspeksjon, så tar vi over saken.


Når vi har mottatt dokumentasjonen på utbedringen, vil vi sette i gang med en kartlegging av nødvendige tiltak. Bor du i Oslo kommune, innhenter vi bunnledningsplan og situasjonskart for å skaffe oss en oversikt over det eksisterende røropplegget i området.


Les også: 4 tegn på at rørene dine trenger rehabilitering


Oppdrag og pris basert på ditt behov

Stikkprøvene som blir tatt av rørene foregår ved hjelp av et kamera som sendes gjennom røret. Ettersom stikkprøvene til Vann- og avløpsetaten sjeldent går gjennom hele strekket til den private rørledningen, vil vi ikke få et fullstendig bilde av hva situasjonen er kun ved hjelp av dokumentasjonen som er innhentet. På grunn av dette, vil det fortsatt være vanskelig å gi et prisestimat på hva utbedringen vil koste deg, med mindre vi selv også foretar en rørinspeksjon helt fra sluket/kummen og ut til koblingspunktet til det kommunale ledningsnettet.


Rensing av rørene før rehabilitering

Som oftest når vi foretar en rørinspeksjon, vil det fremkomme et behov for å rense rørene før de kan rehabiliteres. I løpet av årenes løp har de fleste rør fått et belegg av fett eller utfelling som reduserer gjennomstrømmingen. Dette må fjernes for at rehabiliteringen skal kunne gjennomføres, samt oppnå optimal effekt.


Etter en rens av rørene, utfører vi en innmåling før vi setter i gang med selve rehabiliteringsprosessen. Som kunde mottar du all informasjon om hva vi har gjort i etterkant. Dette er dokumentert gjennom videoopptak og en faglig rapport, som kan videreformidles til Vann- og avløpsetaten – og dermed er pålegget om utbedring gjennomført.


Ønsker du et tilbud på rehabilitering av rør? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT