Borettslag og sameie

Borettslagets ansvar for vedlikehold

Er du bevisst på vedlikeholdsansvaret styret i sameier eller borettslag har? Normalt omfatter dette blant annet vedlikehold av felles vann og avløpsledninger. Hvilke vedlikeholdstiltak som bør vurderes utført - avhenger av rørenes alder, funksjon og bruk.

Alder har mye å si

Mange borettslag i Norge ble bygd på 40-, 50-, 60- og 70-tallet. I storbyer som Oslo, hvor det bygges nytt titt og ofte, finner vi samtidig bygårder som går langt tilbake i tid. I rør-bransjen har vi en allmenn regel som sier at dersom bygningen er over 40 år bør rørenes tilstand vurderes. Årevis med bruk fører nemlig til slitasje, og rørets egenskaper kan bli brutt ned over tid. Bor du i en leilighet med rør som er mer enn 40 år gamle, kan dette være første tegn på at rørene kanskje har behov for vedlikehold.

Selv om dere ikke opplever problemer på deres avløpsrør akkurat nå, kan det uansett være lurt å gjennomføre en rørinspeksjon - før eventuelle skader eller driftstopp oppstår. For når en skade først har oppstått, blir gjerne kostnadene betydelig høyere enn ved planlagte utbedringer.

Føre-var med vedlikeholdsspyling

Vedlikeholdsspyling er først og fremst et konsept for et samordnet innkjøp av spyling, og er i utgangspunktet kun egnet for plastrør. I plastrør bygger det seg opp et belegg som snevrer inn rørets tverrsnitt/diameter. Da blir rørenes funksjon svekket før de til slutt blir helt tette. Vedlikeholdsspyling har til hensikt å fjerne belegg før det går tett, altså før et eventuelt problem skulle oppstå.

Les mer: Hva er vedlikeholdsspyling og trenger du det?


Vi i Aktiv Rørinspeksjon tilbyr gunstige avtaler for borettslag og sameier på vedlikeholdsspyling. En slik avtale gir dere forutsigbarhet og trygghet, i tillegg til at vi blir godt kjent med bygget og røropplegget.

Skifte ut eller fornye rørene?

Før dere skal begi dere ut på utskifting eller fornøying av rør, bør dere få en faglig vurdering en kvalifisert tilbyder - før en endelig avgjørelse blir tatt. Utskiftning eller rørfornying må ses i sammenheng med øvrige installasjoner.

Anbefalte første steg vil være å avtale en uforpliktende befaring, hvor vi sammen ser på hva som vil være fornuftig for dere. Husk at ingen røropplegg er like!


Les mer: Rørfornying i borettslag eller sameie? Dette må du vite

Jeg har opplevd Aktiv Rørinspeksjon som hyggelige, profesjonelle og alltid tilgjengelige. De er gode på å kaste seg rundt når vi trenger dem. Vi kommer utvilsomt til å fortsette å bruke dem.

- Vaktmester Sjøstrøm. Abellund Borettslag

Gratis befaring?

Er dere usikker på hva slags behov dere har, eller ønsker dere at vi skal komme å ta en titt på eksisterende problemer?
Vi kommer gjerne på en gratis og uforpliktende befaring.

Ta kontakt