Hvordan lokalisere stikkledninger

Alt for få vet at stikkledninger normalt sett er boligeiers ansvar. Enda færre vet hvordan man lokaliserer dem.

Stikkledninger går under bakken fra en kommunal hovedledning og frem til private boliger. De er rett og slett rør for vann og avløp. Det er svært mange som tror at alt knyttet til vann- og avløpsrør utenfor selve hjemmet er kommunens ansvar, men det stemmer ikke. Dersom man opplever kloakkstopp eller en lekkasje vil man gjerne få pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen, og først da blir mange klar over sin rolle som ansvarlig i det hele.    


Hvordan finner jeg stikkledningene mine?

Mange kommuner har i dag digitale rørleggerarkiv med dokumentasjon over private boliger. Her fremkommer gjerne opplysninger om vann og avløp, så dette kan for noen være et sted å starte dersom man er usikker på hvor stikkledningene deres går. Andre velger å starte i kartverket hvor private ledninger gjerne er innmålt og registrert. Likevel finner ikke alle oversikten over sitt hjem her. Da kan man sjekke byggesaksmappa i din kommunes bygningsarkiv på rådhuset. Her finnes i visse tilfeller gamle røranmeldelser med kart over private ledningsanlegg – og det er mulig å få kopi av disse dokumentene.


Dersom du deler ledningsnett med flere finnes det ofte tinglyste dokumenter som viser ledningstraseer og oversikt over eiere. Har du ikke oversikt selv kan det derfor lønne seg å høre med naboer om de har slike dokumenter.

En annen god løsning som lar deg kartlegge nøyaktig hvor stikkledningene dine er, vil være å kontakte en rørinspektør. Med rett utstyr får du god hjelpe til å lokalisere dine stikkledninger og gjøre innmålinger.


Hvordan oppdages lekkasjer på private stikkledninger?

Når det søkes etter lekkasjer på kommunale ledningsnett vil man også oppdage eventuelle skader eller vannlekkasjer på private stikkledninger. I slike tilfeller vil kommunen informere boligeier om dette, og ofte gi pålegg om at reparasjoner må finne sted.


Hvis du vil ha oversikt selv bør du installere en vannmåler og holde et øye med denne. Dersom du kontrollerer den når det ikke brukes vann, men tallene endrer seg likevel vil dette indikere en innvendig lekkasje. Hva som forårsaker endringene kan være så mangt, det kan det være snakk om alt fra et toalett som renner, en kran som drypper eller en skade på stikkledningene. Andre ting man bør være oppmerksom på er:

  • Rør som suser
  • Vann som er misfarget
  • Vanntrykk eller vannmengde som ikke er optimalt
  • Fukt i grunnen hvor vannledningen ligger
  • Setninger eller hull i grunnen

For å finne lekkasjestedet i stikkledningen benytter mange seg av marklytting, men dette garanterer ikke resultater. En sikrere måte å oppdage problemer med stikkledningen er ved hjelp av trasésøk. Her iporsendes et kamera med sonde inn i rørene. Dette betyr at kamerahodet kan søkes opp til enhver tid. Dette gjør det enkelt å kartlegge lokasjon, dybde på skade og lekkasje.


Kontakt en rørinspektør

Usikker på hvor stikkledningene dine er? Eller kanskje du har funnet dem, og nå har behov for en oversikt over rørenes tilstand? En rørinspektør kan hjelpe deg uansett hvor i prosessen du er. Aktiv Rørinspeksjon har lang fartstid i bransjen og bred erfaring. Vi er medlem av Rørfornying Norge og miljøsertifisert slik at du kan være sikker på tjenester av god kvalitet. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg gjerne videre.

Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT