OFTE STILTE SPØRSMÅL

Trykk på et spørsmål for å lære mer.

Hjelp! Jeg har tett kjøkken avløp. Hva nå?

Anbefaler følgende: Vi kommer ned, kobler en vannsuger til kjøkkenavløpet for å suge ut fett/slam/sand/rust/kattesand/akvariegrus etc. (fremfor å sende videre med påfølgende risiko for forstoppelse videre ut på ledningen (røret). Så høytrykkspyler vi kjøkken, kobler sammen og funksjonstester. Når vi er ferdige tas det stilling (operatør i samråd med kunde)til om det skal utføres en rørinspeksjon eller ikke.

Hva er en rørinspeksjon?

Ved rørinspeksjon føres et moderne kamera med opptak i høyoppløselige farger i gjennom et rør. Det gjøres opptak og foto. Alle relevante observasjoner fotograferes og defineres i henhold til Rørinspeksjon Norges normer. Rørinspeksjon er altså en innvendig visuell kontroll. Vi kaller rørinspeksjon for diagnose.

Hva er høytrykksspyling?

Høytrykksspyling er en spyleslange med dyse som benyttes når et avløp har gått akutt tett. Dysen og det høye trykket sørger for fremdrift innover i røret, helt frem til en blokkering. Når blokkering er fjernet avsluttes normalt spylingen. Vi kaller høystrykkspyling for førstehjelp.

Hva er vedlikeholdsspyling?

Vedlikeholdsspyling er en rask og enkel spyling av et rør. Som regel er det kjøkkenavløp som er aktuelt, dette med tanke på å få fjernet fett i avløpet. Vedlikeholdsspyling må ikke blandes med rensing, det benyttes nemlig ikke rørinspeksjonsutstyr under vedlikeholds-spyling. Aktiv Rørinspeksjon tilbyr også rensing av kjøkkenavløp. Etter rensing av kjøkkenavløp dokumenteres arbeidet med opptak etter rens. I plastledninger kan man forvente at røret blir fritt for fett.

Hva er rensing?

Rensing har til hensikt å få tilbake opprinnelig tverrsnitt/diameter på et rør. Det benyttes mange ulike metoder, kan blant annet nevne; kjetting-dyse, rot-dyse, tørr-rensing. Felles for alle typer rensing er at det vi løsner fra rørveggen må som regel tas ut av ledningen. Det kan ikke sendes videre ut i avløpet. Resultatet av rør-rensingen dokumenteres med rørinspeksjon etter rens. Det benyttes alltid rørinspeksjonskamera under rensing. Ordlyden rensing må ikke blandes med høytrykksspyling av akutt tett avløp. Vi kaller rensing for vedlikehold. De aller fleste rør trenger vedlikehold én eller flere ganger i løpet av rørets levetid.

Hva menes med tankbil?

Tankbil, sugebil, slamsuger og septikbil er ofte ordlyder man benytter på en lastebil utstyrt med tank og vakuumpumpe for å suge blant annet kloakk, slam, grus, fett og lignende. Som regel må det spyles samtidig med selve sugingen. Dette for å løse opp det som skal suges. Det stilles strenge krav til hvordan «avfallet» behandles og deponeres. Aktiv Rørinspeksjon benytter kun godkjente deponi.

Kan avløp benyttes under arbeid?

Ved arbeid på avløpsledninger kan som regel avløp benyttes som normalt.

Hva er rehabilitering/rørfornying?

Rehabilitering, røfornying, foring, epoxy-foring og strømpe er ofte ordlyder man benytter når man fornyer et rør innvendig. Det vil si at det gamle røret benyttes som trasé og støpeform for et nytt rør som trekkes inne i det gamle. Det nye røret heter epoxy-foring, og er en fullgod erstatning for det gamle røret. Det gis samme garanti som om man skulle lagt et nytt rør.