Trasé-søk

Trasé-søk

Trasé-søk handler om å lokalisere hvor et rør er plassert i terreng eller bygg. Dette kan være spesielt relevant ved graving og bygging. Det finnes mange ulike situasjoner hvor trasé-søk kan være en nyttig teknologi å ta i bruk.  

Med trasé-søk kan du blant annet finne ut:

·     Hvor du skal ta hull i veggen for å finne røret.

·     Hvor du skal bygge garasje uten å bygge over kloakkrøret.

·     Hvor en eventuell lekkasje er lokalisert.

·     Hvor du bør grave for å utbedre et rørbrudd.


Hvordan utføres trasé-søk?

Trasé-søk utføres ved å bruke et rørinspeksjonskamera inne i røret. Deretter benytter vi selve trasé-søkeren til å «spore» opp hvor kamerahodet befinner seg. Det mest pålitelige ved et trasé-søk er selve plasseringen av kameraet, mens dybden er mindre pålitelig.

Alle våre kameraer har sonde som kan trasé-søkes. Vi har også løse sonder vi kan feste til våre spyleslanger. Bilene våre er også utstyrt med selve trasésøkeren, og vi har utstyr for trasé-søk av drikkevannsledninger, som gjøres på en annen måte, men med samme prinsipp.

Et vanlig trasé-søk dokumenteres digitalt, slik at punktet kan rekonstrueres på et senere tidspunkt. Dette betyr at selv etter en meter snø eller etter at merkesprayen er borte vil vi kunne finne frem til riktige områder. Vi sender normalt med opptak av hva kamera ser under et trasé-søk, men det gis ikke noe rapport for rørinspeksjon. Altså rørinspeksjon er en tjeneste med et bestemt formål, trasé-søk er en annen tjeneste med et annet formål.


Utfordringer med trasé-søk

Kjente utfordringer forbundet med trasé-søk er strømkabler. Elektriske felt påvirker, og gjør i noen tilfeller et trasé-søk umulig. Varmekabler er i denne sammenhengen «strømkabel». Mange ganger klarer vi trasé-søk tross elektriske feil, og vi arbeider alltid hardt der vi møter på problemer. Trasé-søk må rett og slett forsøkes mener vi!

Hva koster trasé-søk?

Vi tar betalt for medgått tid og leverte tjenester.

Vi har minstepriser:

  • 1 stk. trasé-søk kr. 5950,- inkl. mva.

Dette inkluderer 2 timers arbeid, medregnet transport fram og tilbake til våre lokaler på Lørenskog. Dersom oppdraget tar lenger tid enn 2 timer, fakturerer vi hver påbegynte halve time - pålydende kr. 2 975,- inkl. mva pr. time.

Rørinspeksjon, spyling og andre tjenester er ikke inkludert i prisen.

Minstepris trasé-søk under rørinspeksjon er på kr. 2 875,- inkl. mva.

Vi belaster også bompenger og parkering når det er aktuelt. Våre kontorer ligger i Lørenskog.

Vakt-tillegg mellom kl 15:00-23:00: Kr 1 000,- inkl. mva

Vakt-tillegg mellom kl 23:00-07:00: Kr 1 650,- inkl. mva


* Gjelder inntil 60 km ifra våre kontorer i Lørenskog. Ved reisevei over 60 km starter vi tidsberegning for arbeidet etter 60 km er passert

Utfordringer med tanke på priser:

Vi kan komme ut for situasjoner som etter gjeldene sikkerhetsforskrifter krever sikkerhetsmann, gassmåling, sikringssele, vinsj og tripod. Da må vi være 2 mann under arbeidet. Andre omstendigheter som gjør arbeidet mere tidkrevende enn beregnet kan også oppstå. Dette vil medføre høyere kostnader for våre kunder.

Hva kan du forvente av trasé-søk?

Dersom vi ikke har elektriske forstyrrelses kan du forvente at røret ligger+/- ca. 0,5 meter fra det punkt vi har anvist. Når det gjelder dybde bør en ikke gjøre seg forventninger. Vår trasé-søker har en funksjon som raskt tar 10 stk. dybde målinger, og oppgir snittdybde på dette. Snittdybden kan eksempelvis være på 1,7 meter. Normalt stemmer dette svært bra. Noen ganger blir signalet feil, og dybdemålingen blir dermed ukorrekt. Ved behov for presis dybdemåling utføres dette på andre måter.

Du kan alltid forvente en digital dokumentasjon, altså et opptak av selve trasé-søket med metermål, etter et utført oppdrag fra oss. Du kan også forvente at trasé-søkt punkt er målsatt i 2 ulike kompassretninger på skisse, foto eller video, og at dette kan rekonstrueres også etter merkespray er borte.

Er det mulig å utføre et trasé-søk under gjeldende forhold, så klarer vi dette.

Vårt utstyr

Aktiv Rørinspeksjon setter kvalitet høyt. Våre biler er utstyrt med gode stakekameraer, med en makslengde på 60 meter. Vi klarer med denne å inspisere via slukplugg. Kamerahodene har en diameter på omlag 22 mm, og er egnet for rørinspeksjon på opp til 160 mm eller 6’’.

Alle våre biler har også minikamera med en maks lengde på 25 meter. Minikameraet har en diameter på 16 mm, og er egnet til rør fra ca. 20 mm og opptil 50 mm. Selve stakefjæren her er mykere, og klarer 90 graders retningsendringer i rør på eksempelvis 32 mm.

Alle våre kamerahoder har innebygget sonde, noe som medfører at vi kan trasé-søke med alle våre kameraer. Vi har også løse sonder som ved behov kan festes til for eksempel spyleslangen, men dette behovet må oppgis ved bestilling.

Utstyret er 100% portabelt og batteridrevet, og er beregnet på rør mellom 20mm og opp til 150 mm.

Bruk gode rørinspektører

Aktiv Rørinspeksjon er medlem av bransjeforeningen Rørinspeksjon Norge. Alle våre 9 biler er utstyrt med rørinspeksjonsutstyr, og vi inspiserer rør fra 20mm og helt opp til 200 mm. Velger du oss kan du være trygg på at jobben som skal gjøres blir utført trygt, effektivt og etter gjeldende forskrifter.

"Tett avløpsrør i privatbolig. Et annet firma hadde forsøkt å løse problemet tidligere, men uten hell. Aktiv Rørinspeksjon gjorde første en kostnadsfri evaluering av problemstillingen basert på videoopptak (tatt av annet firma), og mente de ville klare å løse problemet. Dette viste seg å være helt korrekt: Aktiv ankom presis, stilte med en meget kyndig ressurs og løste problemet effektivt og kompetent. Konkurransedyktig på pris. Anbefales!"
- Anders B. (via mittanbud.no)


Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT