Våre ansatte

Christian B. Hammerud

Daglig leder

Arne Kirkeby Berg

Faglig leder | Styreleder

Martin Juul-Christiansen

Kontorleder

Kjell Bjerklund

Prosjektleder

Tommy Sanne

Prosjektleder

Tony Jansrud

Prosjektleder

Alexander Erlandsen

Prosjektleder

Christer Andrè Gislerud

Spylebiloperatør

Lars Øyvind Johansen

Spylebiloperatør

Ruben Toftdahl

Spylebiloperatør

Jon Andre Ødegaard

Spylebiloperatør