Våre ansatte

Christian B. Hammerud

Daglig leder

Martin Juul-Christiansen

Kontorleder

Kjell Bjerklund

Prosjektleder

Tommy Sanne

Prosjektleder

Tony Jansrud

Prosjektleder

Torben Formo

Prosjektleder

Geir Waal

Prosjektleder

Christer Andrè Gislerud

Spylebiloperatør

Lars Øyvind Johansen

Spylebiloperatør

Ruben Toftdahl

Spylebiloperatør

Jon Andre Ødegaard

Spylebiloperatør