Rørfornying

Rørfornying/Rehabilitering

Aktiv Rørinspeksjon tilbyr rehabilitering med epoxy-foring. Vi rehabiliterer rør fra 100 mm og opp til 150 mm. Det utstedes «nytt rør garanti». Dette er et «verdipapir» som kan vises frem ved forsikringsskader, takst på bolig o.l. Epoxy-foring er testet for ringstivhet og levetid tilsvarende et nytt rør.

Hvordan foregår rørfornying?

Før et rør kan rehabiliteres med epoxy-foring må røret forsøkes renset, for utfelling belegg og andre forhold som kan påvirke sluttresultatet.

Neste trinn er forkontroll/innmåling/prosjektering. Under en slik forkontroll må vi kartlegge alle relevante forhold, dette er i all hovedsak følgende:

- Hvor skal vi parkere våre biler og utstyr under arbeidet, det må trekkes slanger fra bilen og frem til røret som skal fornyes.

- Vi må kontrollere lengde, dimensjon og nøyaktig plassering av grenrør. Lengder båndmåles med presisjon ned på centimeteren. Dimensjon måles med et laser sving & drei kamera.

- Etter forkontroll fastsettes dato for utførelse. Det som er viktig er at det ikke kan være forbruk på det aktuelle røret under selve rehabiliteringen. Det gjelder også nedbør når det er relevant.

Selve epoxyforingen "skyter" vi inn i røret med trykkluft, så blir den herdet med Led-lys. Til slutt freser vi opp eventuelle grenrør.

Vi må gjennom følgende prosedyre enten vi skal rehabilitere 1 meter eller 50 meter:


Prosedyre

- Arbeidet starter på Ryen kl 07:00
- Kappe foring, koble tilhenger-kompressor til bil (ca. 30 min)
- Transport ut til kunde (ca. 30 min?)
- Parkering og rigging hos kunde (ca. 30 min)
- "Skyte" Preliner (ca. 30 min)
- "Skyte" Epoxyforing (ca. 1 time)
- "Skyte" Kalibreringsstrømpe / Blindende, samt kalibrering (ca. 1 time)
- Spisepause (30 min blank)
- Herding med Ledlys (ca. 30 min)
- Eventuell fresing av grenrør (første grenrør ca. 1 time - evt. påfølgende grenrør pr. stk. 30 min)
- Ferdigfilm / Dokumentasjon (ca. 30 min)
- Nedrigging (ca. 30 min)
- Transport tilbake fra kunde + rydding på Ryen (ca. 1 time)

Sum estimert tid ved null grenrør = 7 timer
Sum estimer tid ved ett grenrør = 8 timer
Dersom flere en ett grenrør, legg til 30 min pr. grenrør.


NB! Vår arbeidstid er kl 07:00 - 15:00 - utover dette belaster vi vakttillegg med Kr. 1000,- inkl. mva. pr. time pr. mann (vi er alltid to mann)

Hva er «Nytt Grenrør» (HATT/GRENFORSTERKNING)

Når man rehabilitere et rørstrekk som har grenrør tilkoblet anbefaler vi å montere et «nytt Grenrør».
Noen kaller det «Grenforsterkning», «Hatt» er også et mye brukt navn. Vi liker å kalle det «Nytt Grenrør» for det er nettopp det det er….

Disse Grenrør finnes i standard størelser, feks. 100/100/100-45 grader vinkel.
Altså 100mm «inn», 100mm og 45 grader «påkobling/gren» og 100mm «ut».

Vår leverandør Olimb Rørfornying kan spesial tilpasse disse grenrør, men da må det påregnes bestillingstid.

Vi har feks. fått montert «nytt grenrør» med 3 meter langt «gren» og attpåtil i både 100 og 75mm.
Slå den😀

Til de kunder som ikke «kjøper» nye grenrør vil jeg spørre følgende:

- Hva holder rørene dine mekanisk sammen i et grenrør når det gamle «utenpå-liggende» rør bryter sammen?

- Hva hindrer kloakken i å lekke ut i et grenrør når det gamle «utenpå-liggende» rør bryter sammen?


Prosedyre
- Arbeidet starter på Ryen kl 07:00
- Finne Nytt grenrør/ epoxyforing, koble tilhenger-kompressor til bil (ca. 30 min)
- Transport ut til kunde (ca. 30 min?)
- Parkering og rigging hos kunde (ca. 30 min)
- Test-montere Nytt grenrør/ epoxyforing - uten epoxy (ca. 1 time)
- Montere Nytt gtenrør / epoxyforing - med epoxy (ca. 1 time)
- Spisepause (30 min blank)
- Herde Nytt grenrør/ epoxyforing (ca. 2 - 4 timer)
- Ferdigfilm / Dokumentasjon (ca. 30 min)
- Nedrigging (ca. 30 min)
- Transport tilbake fra kunde + rydding på Ryen (ca. 1 time)

Sum estimert tid = 8 timer

Hva er en epoxy-lapp (punktutbedring)?

Ved spesielle behov kan vi montere en lapp med epoxy. Dette kan være seg for å tette et hull i rør, eller ved spesielt behov for presisjon.

Ved rehabilitering av uttrekk-stikkledning, kreves normalt svært god presisjon.
Vi snakker ned til 10-15 cm.

Prosedyre

- Arbeidet starter på Ryen kl 07:00
- Kappe Lapp / epoxyforing, koble tilhenger-kompressor til bil (ca. 30 min)
- Transport ut til kunde (ca. 30 min?)
- Parkering og rigging hos kunde (ca. 30 min)
- Test-montere Lapp / epoxyforing - uten epoxy (ca. 1 time)
- Montere Lapp / epoxyforing - med epoxy (ca. 1 time)
- Spisepause (30 min blank)
- Herde Lapp / epoxyforing (ca. 2 - 4 timer)
- Ferdigfilm / Dokumentasjon (ca. 30 min)
- Nedrigging (ca. 30 min)
- Transport tilbake fra kunde + rydding på Ryen (ca. 1 time)

Sum estimert tid  = 8 timer

NB! Vår arbeidstid er kl 07:00 - 15:00 - utover dette belaster vi vakttillegg med Kr. 800,- eks. mva. pr. time pr. mann (vi er alltid to mann)

Hva kan du forvente av rørfornying?

Du kan forvente at får et nytt rør med 50 års levetid. Vi klarer kun 1 rørstrekk pr. dag.

Hva koster rørfornying?

Det er vanlig å prise rørfornying ut fra tegning.

Når du har valgt leverandør, så bestiller du forkontroll/innmåling/prosjektering.

Hos oss koster dette kr. 3 200,- inkl. mva. pr. time. Minstepris er 2 timer.

Når mengde og dimensjon er avgjort faktureres arbeidet etter medgått.

Vi benytter følgende priser:

Rehabilitering pr. time kr. 3 000 inkl. mva.

Servicemann pr. time kr. 1 125 inkl. mva.

Rehab F-liner Ø95x3,5 mm. kr. 1 000,- inkl. mva. pr. meter.

Rehab F-liner Ø125x3,5 mm. kr. 1 250,- inkl. mva. pr. meter.

Rehab F-liner Ø150x4,5 mm. kr. 1 500,- inkl. mva.. pr. meter.

Rehab F-liner 3D Ø95-150x3,5 mm. kr. 1 625,- inkl. mva. pr. meter.

Blindende 100mm kr. 2 400,- inkl. mva.

Blindende 125mm kr. 3 000,- inkl. mva.

Blindende 150mm kr. 3 750,- inkl. mva.

Blindende 3D kr. 4 375,- inkl. mva.

Parkering av våre biler ved rørfornying

Det er dessverre ikke alltid man finner lovlig parkering i områdene som trenger rørfornying, og man må huske at det skal trekkes slanger fra bilen og helt frem til arbeidsstedet. Disse slanger kan ikke overkjøres av biler. Vi kan søke om parkeringsvedtak, sette ut skilter i forkant og ta skiltene inn etter utført arbeid. Dette koster typisk ca. kr. 7 400,- inkl. mva. NB! Leie av gategrunn til Oslo kommune tilkommer, normalt med ca. kr. 812,5,- inkl. mva.pr. dag.

Parkeringsvedtak er administrert av Bymiljøetaten. Kontakt dem på tlf: 23 48 20 30

"Aktiv Rørinspeksjon AS fremstår som et særdeles pålitelig og profesjonelt firma. Har så langt benyttet dem ved tre anledninger. Møter alltid til avtalt tid. Dyktige, serviceinnstilte fagfolk som jobber raskt og effektivt. Oversiktelig fakturering som angir klokkeslett for tidsberegning. Konkurransedyktige på pris. Vil avgjort benytte Aktiv Rørinspeksjon for fremtidige oppdrag, Anbefales! Rune"

- Rune B. (via mittanbud.no)

Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Oslo, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT