Annet

Diverse andre tjenester vi tilbyr

Tining

  • Vi tiner avløpsrør med høytrykk. Vi kan benytte varmtvann under tining. I tillegg kan vi også tine vanntilførselsrør. Dette krever rørlegger for frakopling, samt at spyleslange må klores før bruk.

Innmåling

  • Innmåling er en komplett kartlegging av alle nødvendige forhold som må avklares før et rør kan rehabiliteres med epoxy-foring. For eksempel dimensjon, lengde, plassering av grenrør, retningsendringer, tilkomst og parkering.

Utbedring av stakeluker

  • Vi ser i vårt arbeid mange avløpsledninger som har defekt stakeluke. Enhver avløpsledning bør være tett slik at spillvann ikke kommer ut av ledningen. Vi har spesialisert oss på å utbedre eksisterende gamle stakeluker slik at de på ny blir både funksjonelle og tette.

Tetthetsprøving

  • Tetthetsprøving er bruk av vann eller luft under noe trykk. Vi kan på den måten avgjøre om et rør eller deler av ett rør er tett mot omgivelsene.

Fargeprøve

  • Fargeprøve kan utføres i 4 forskjellige farger. Det benyttes ikke-giftige fargestoffer til å farge vann. Fargen er svært godt synlig og man kan på den måten over lange avstander lokalisere hvor spillvann, regnvann og eventuell lekkasje tar veien.
"Kjempe fornøyd. De kom som avtalt og var behjeplig med å tilpasse tiden."

- Malik M. (via mittanbud.no)

Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT