Den lille rør-ordboka; ord og forklaringer det er lurt å kunne før du ringer rørinspektøren

Hva er egentlig gråvann, trasé-søk og tetthetsprøving? Og hva får du dersom du bestiller en rensing i motsetning til en rehabilitering av rørene dine?

Det er fort gjort å gå i surr når et fagfelt man ikke har utdanning innen skal diskuteres. Dersom du plutselig ser behov for å ringe etter en rørinspektør eller en rørlegger, kan det være greit å ha orden på vokabularet. Derfor har vi laget en kort og oversiktlig ordbok som kan hjelpe deg på veien til å lettere henge med når det eksempelvis snakkes om «VA» –eller vann og avløp.

Fargeprøve

Dersom det skal tas fargeprøve i forbindelse med rør og avløp, vil dette bety at en rørinspektør bruker fargestoffer til å farge vann. Denne fargen er svært godt synlig. Man kan for eksempel lokalisere hvor spillvann og overvann tar veien. Fargeprøver også brukt for å påvise lekkasjer i rør.

Gråvann

Gråvann er enkelt forklart størsteparten av avløpsvannet i en husholdning, med en bakterieflora som er begrenset. Gråvann kan for eksempel være en oppsamling av oppvaskvann, dusjvann eller vann fra badekaret og vaskevann.


Vann fra toalettet som inneholder tiss, bæsj og dopapir, ofte kalles «svartvann». En fellesbetegnelse for både gråvann og svartvann, vil være «spillvann».

Innmåling/Prosjektering

Har du behov for en innmåling, vil det si at du trenger en komplett kartlegging av alle forhold som må avklares før et rør kan rehabiliteres med epoxy-foring. Dette kan innebære at en fagperson må finne ut dimensjon, lengde, plassering av grenrør, retningsdrenering, tilkomst og parkering.

Spillvannsrør

Spillvann er veldig enkelt oversatt – det samme som kloakk.

Rehabilitering/Rørfornying

Rehabilitering, eller rørfornying av rør handler om at en fagperson går inn i rensede rør, for så å legge et nytt rør i det gamle. Vi kaller dette rehabilitering med epoxy-foring. Rehabilitering med epoxy-foring kalles også for «å legge strømpe i rørene». Dette fører til at slitne og skadede rør får tilbake sin tidligere funksjon, samt en mye lenger levetid. Dermed slipper du å bytte ut rør totalt.

Rensing

De fleste rør vil ha godt av en rensing i ny og ne, men hva innebærer egentlig dette? En rens av rør skjer når rør har «grodd» igjen med fett, belegg eller fått røtter i skjøtene osv. Dette kan fjernes ved hjelp av ulike metoder. Det kan brukes høytrykk, varmtvann, tørr-renser (altså rensing uten bruk av vann). Resultatet blir dokumentert via rørinspeksjon med opptak etter rens. Det er akkurat dette som skiller rensing fra høytrykksspyling, altså et dokumentert resultat etter utført arbeid.

Rørinspeksjon

Mange lurer nok på hva en rørinspeksjon betyr. Rørinspeksjon er en innvendig visuell kontroll av et rør. Rørinspektører klarer som regel å inspisere rør fra 20 mm og helt opp til 300 mm, og benytter stake-kamera som har en maks lengde på ca. 60 meter. Noen rørinspektører har også spesialkamera, «sving og drei», samt laser dimensjonsmåling. De fleste kameraer er i dag utstyrt med sonde som kan trasé-søkes.

Stakeluker

En stakeluke er rett og slett en luke som kan åpnes og lukkes ved behov for staking i avløpsrør. De benyttes også gjerne dersom en skal kjøre kamera gjennom rørene. På fagspråket er en stakeluke en liggende luke på røret, mens en oppleggsluke er en luke på et stående rør. Mange avløpsledninger kan ha en defekt stakeluke, og dersom dette er tilfellet vil man ha behov for å utbedre eksisterende stakeluker slik at de blir funksjonelle og tette.

Tankbil

En tankbil kalles også ofte for sugebil eller slamsuger. Den bør utstyres med høytrykk spylepumpe, samt utstyr for rørinspeksjon. Med en tankbil kan man suge kloakk, spyle samt tømme pumpekummer. Man kan også spyle og tømme overvannskummer, samt fettutskillere.

Tetthetsprøving

For å avgjøre om et rør eller deler av et rør er tett, kan en bruke tetthetsprøving. Dette gjøres ved hjelp av vann eller luft under trykk. Hensikten med tetthetsprøving er å fastslå om et rør er tett eller ikke.

Tining

Spyleoperatører kan tine et avløpsrør med høytrykk. Dette kan også gjøres ved hjelp av varmtvann. Dersom man har behov for tining av et vanntilførselsrør, må en rørlegger kobles inn i arbeidet slik at han kan ta ansvaret for frakopling og tilbakekopling. En spyleslange må også klores før bruk dersom den skal brukes til tining av vanntilførselsrør.

Trasé-søk

Et trasé-søk foregår ved hjelp av rørinspeksjons-kameraer som er utstyrt med sonde. Dette betyr at man kan lokalisere hvor kamerahodet er. Denne lokaliseringen gjøres med en trasé-søker. Rørinspektøren går oppe på bakken, og lokaliserer hvor kameraet ligger i røret. Med trasé-søk kan det klarlegges hvor ditt avløpsrør går, samt hvor dypt det ligger. Søket skal dokumenteres, slik at det kan rekonstrueres ved et senere tidspunkt. Et trasé-søk merkes ofte med en markørspray, som relativt raskt blir borte. Det er derfor viktig å dokumentere søket, med f.eks. et foto.

VA

En vanlig forkortelse brukt av folk i bransjen for «Vann og Avløp».

Vannlås

En vannlås skal forhindre at luft slår tilbake fra avløpet og gir en dårlig lukt i hjemmet. Vannlåsen er en konstruksjon med en S-form, som gjør at en del av røret hele tiden er fylt med vann. De er obligatoriske under oppvaskbenker og utslagsvasker, i toalett og sluk, og i flere typer avløp. Vannlåsen er ofte godt synlig, med det er ikke alltid tilfellet. Noen ganger kan de også være støpt inn i gulvet.

VVS

En bransjeforkortelse for «Varme, Ventilasjon og Sanitær».


Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT