Rørinspeksjon

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon er en innvendig visuell kontroll av et rør. Inspeksjonen kan utføres både motstrøms og medstrøms, samt vertikalt og horisontalt. Når vi utfører en rørinspeksjon benytter vi et kamera montert på en stakefjær. I likhet med rørleggeren sin stakefjær må denne gå inn i røret og følge rørpassasjen hvor enn den går.  

Alle rør er tilpasset husene de er bygget til. Dette er viktig å huske på når en rørinspeksjon skal utføres. Kameraet skal nemlig kun følge rørtrase. Hovedsakelig er synsfeltet på kameraet rett frem. Dette fører til at man ikke kan se inn i rør som er grenet inn på det aktuelle rørstrekket. Likevel har vi i Aktiv Rørinspeksjon også et spesialkamera med sving og dreibart hode. Disse kameraene kan vi dermed styre til å se inn til sidene, eller opp og ned.


Hvordan foregår en rørinspeksjon?

Dersom du ønsker å inspisere «samtlige» rør på badet ditt trenger man å inspisere fra avmontert toalett, fra sluk og fra vask. Dette blir altså tre inspeksjoner. Det er også mulig å inspisere gjennom en innvendig eller utvendig stakekum. Her kan vi inspisere medstrøms og motstrøms, og en slik jobb blir dermed to inspeksjoner.


Hva kan du forvente av rørinspeksjonen?

I dag kan du forvente at rørinspektørene gjør et videoopptak av inspeksjonen i farger, og at opptaket har metermål. Når vi finner feil eller avvik bør også disse feilkodene oppgis på bransjespråket til Rørinspeksjon Norge. Feil graderes på en skala fra 1 til 4, hvor 4 er mest alvorlig.

Vannfylling, også kalt «svanke», på ledningen er en vanlig feil vi kan avdekke med rørinspeksjon. Slike feil angis med fyllingsgrad, eksempelvis som «20% vannfylling».

Det skal alltid leveres en digital rapport tilhørende hvert inspiserte strekk, og denne rapporten skal inneholde en faglig anbefaling.


Hva oppnår man ikke gjennom en rørinspeksjon?

En rørinspeksjon kan gi deg svar på mye, men ikke alt. Du får eksempelvis ikke avgjort om et rørstrekk er vanntett gjennom en rørinspeksjon. Til dette må man benytte tetthetsprøving. Vi kan likevel si at dersom vi finner et åpenbart hull i ledningen er røret mest sannsynlig ikke tett.


Hva koster rørinspeksjon?

Vi tar betalt for medgått tid og leverte tjenester.


Vi har minstepriser:

  • 1 stk. rørinspeksjon kr. 5950,- inkl. mva.

Dette inkluderer 2 timers arbeid medregnet transport fram og tilbake fra våre lokaler på Lørenskog. Dersom oppdraget tar lenger tid enn 2 timer, fakturerer vi hver påbegynte halve time - pålydende kr. 2 975,- inkl. mva pr. time.
Det må også påberegnes tid til utarbeidelse av rapport.

Vi belaster også bompenger og parkering når det er aktuelt. Våre kontorer ligger i Lørenskog.

Ved bruk av spesialkamera har vi en timepris på kr. 3 200,- inkl. mva.

Vakt-tillegg mellom kl 15:00-23:00: Kr 1 000,- inkl. mva

Vakt-tillegg mellom kl 23:00-07:00: Kr 1 650,- inkl. mvaUtfordringer med tanke på priser:

Vi kan komme ut for situasjoner som etter gjeldene sikkerhetsforskrifter krever sikkerhetsmann, gassmåling, sikringssele, vinsj og tripod. Da må vi være 2 mann under arbeidet. Andre omstendigheter som gjør arbeidet mere tidkrevende enn beregnet kan også oppstå.


Vårt utstyr

Aktiv Rørinspeksjon setter kvalitet høyt. Våre biler er utstyrt med gode stakekameraer, med en maks lengde på 60 meter. Vi klarer med denne å inspisere via slukplugg. Kamerahodene har en diameter på omlag 22 mm, og er egnet for rørinspeksjon på opp til 160 mm eller 6’’.

Alle våre biler har også minikamera med en maks lengde på 25 meter. Minikameraet har en diameter på 16 mm, og er egnet til rør fra ca. 20 mm og opp til 50 mm. Selve stakefjæren her er mykere, og klarer 90 graders retningsendringer i rør på eksempelvis 32 mm. Våre biler er også utstyrt med trasesøker. Alle våre kamerahoder har innebygget sonde, noe som medfører at vi ved hjelp av trasesøker kan lokalisere hvor kamera er i terrenget eller bygget. Vi har også ulike spesialkameraer, men dette behovet må oppgis ved bestilling.

Utstyret er 100% portabelt og batteridrevet, og er beregnet på rør mellom 20 mm og opp til 150 mm.


Rørinspeksjon kan generelt heller ikke si noe om alder eller godstykkelse. Siden kameraet er montert på en stakefjær vil først og fremst retningsendringer og friksjon begrense hvor langt ut på røret vi klarer å inspisere.    


Bruk gode rørinspektører

Aktiv Rørinspeksjon er medlem av bransjeforeningen Rørinspeksjon Norge. Alle våre 8 biler er utstyrt med rørinspeksjonsutstyr, og vi inspiserer rør fra 20 mm og helt opp til 300 mm.

Aktiv Rørinspeksjon leverer rapport etter rørinspeksjon Norge sine normer. Opptak og rapport leveres digitalt. Opptak med meterangivelse og selvfølgelig farger. Rapport inneholder en faglig anbefaling.

"Vi er veldig godt fornøyd med arbeidet som er utført og kommunikasjonen underveis. Arne hos Aktiv Rørinspeksjon var prosjektleder og koordinerte pigging, støping, rensing av rør, rørfornying (rør-i-rør) som ble utført av Vitek, samt rørleggerarbeid utført av Christiania Rørleggerbedrift. Alt til avtalt tid og avtalt pris. Anbefales for små og store jobber. Arne K. Berg i Aktiv Rørinspeksjon er til å stole på. /Henrik C."

- Henrik C. (via mittanbud.no)

Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT