Hva er vedlikeholdsspyling og trenger du det?

Lyst til å bevare rørenes funksjon i så lang tid som mulig? Da er kanskje vedlikeholdsspyling en god idé!


Det er sjeldent man tenker noe særlig over rørene i hjemmet sitt, med mindre noe er galt med dem. Når det plutselig oppstår problemer blir rørene dine altoppslukende. Dersom de blir skadet eller tette vil det kanskje gå med mye tid til å utarbeide gode løsninger, og har man vært riktig uheldig vil det også kunne bli kostbart.  

Selv om rør ikke er noe som opptar hverdagen til folk flest, gjør man lurt i å behandle dem med omtanke og omsorg. Vedlikeholdsspyling er et tiltak rørene absolutt vil sette pris på, og som kan spare deg for mye stress og utgifter i fremtiden.

Hva er en vedlikeholdsspyling?

Vedlikeholdsspyling er først og fremst et konsept for et samordnet innkjøp av spyling, og er i utgangspunktet kun egnet for plastrør. I plastrør bygger det seg opp et belegg som snevrer inn rørets tverrsnitt/diameter. Da blir rørenes funksjon svekket før de til slutt blir helt tette. Vedlikeholdsspyling har til hensikt å fjerne belegg før det går tett, altså før et eventuelt problem skulle oppstå. I praksis er vedlikeholdsspyling egnet for kjøkkenavløp og sluk på bad.

Hvordan gjøres en vedlikeholdsspyling?

En vedlikeholdsspyling utføres av en fagkyndig spylebil-operatør, og gjøres som regel kun fra kjøkkenvasken og frem til fellesledningen/stammen. Det kan også gjøres fra sluk på bad. Da avsluttes spylingen omtrent der hvor sluket grener inn på avløp fra toalettet. Felles for slike avløp er at rørene er 50 eller 75mm i diameter. Rørene er altså relativt «små» i diameter, og dyse, spyleslange og trykk er tilpasset disse målene. Man bruker en roterende dyse og spyler hele avløpet med jevn bevegelse. Fordi dysen roterer får man også spylt hele rørveggen. Man kan med fordel benytte varmt vann under spylingen, men det er absolutt ingen nødvendighet. Det er først og fremt høyt trykk som løsner belegget fra rørveggen.

Vedlikeholdsspyling utføres av to mann og en spylebil. Vi rigger opp bilen på passende sted. Deretter kobler vi bilen til kontinuerlig etterfylling av vann, og til slutt trekker vi en spyleslange fra bilen og inn til én og én boenhet. På en normal arbeidsdag klarer man i praksis å spyle ett sluk på bad, samt ett kjøkkenavløp i 12-16 boenheter. Ligger boligene på ulike adresser vil man derimot klare omlag 4-6 slike jobber i løpet av samme tidsspenn. Nettopp derfor mener vi at dette er et perfekt konsept for samordnet innkjøp av spyling.

Ved å arbeide på ett sted klarer vi å doble produksjonen på en arbeidsdag. Det er lite fastpris i bransjen, og de fleste tar betalt for medgått tid og leverte tjenester. Når bilen først er parkert og rigget, flytter vi den ikke for annet en nødetater ol. Man må således tenke på snømåking, renovasjon og lignende slik at spylebilen med tilhørende slanger kan stå i veien. Videre må vi trekke spyleslange inn i hver boenhet, og det medfører som regel at utgangsdøren står på gløtt sommer som vinter. Har dere kjæledyr er dette spesielt viktig å huske på.

Når selve spylingen er utført lyser vi på rørene under vasken samtidig som vi tapper ut en full kjøkkenvask. Dette er for å se etter eventuelle lekkasjer. Vi sjekker også at rørene har en god funksjon, og ikke minst om det er klukkelyder i avløpet. På baderomssluk gjør vi ingen funksjonstest, da det viktigste der er å sjekke at pakninger, slukplugg o.l. er riktig montert slik at det ikke kommer vond lukt fra sluket etter vårt arbeid.

Kjøkkenskap bør også ryddes ut av beboer før vi kommer, og det må gjøres tilgang til sluk på bad. Vi flytter ikke dusjkabinetter, badekar eller vaskemaskiner, men vi er flinke til å arbeide med relativt «dårlig tilgang». Slukpluggen er alfa omega for å spyle et avløp fra sluk, klarer vi ikke skru ut slukpluggen får vi heller ikke spylt avløpet.

Hvorfor er vedlikeholdsspyling i utgangspunktet kun egnet for plastrør?

Belegget som fester seg på rørveggen i et plastrør er egnet til å sendes videre ut i avløpet. Man kan si det samme om belegget i betongrør og teglrør, men her dukker det opp andre problemstillinger å ta hensyn til. Belegget i støpejernsrør derimot, blir som strøsingel i avløpet, eller små pukkstein om du vil. Det medfører at man må gå inn og fjerne strøsingelen slik at det ikke «demmer opp» for dopapir og vann.

Hvem trenger vedlikeholdsspyling?

Kjøkkenavløp er ofte veldig utsatt for store fettavleiringer. Kombinert med «liten diameter» på avløpet (50-75mm) og mangelfullt fall på rør kan dette lede til større risiko for fortetninger. Her vil derfor de fleste boenheter ha godt av en vedlikeholdsspyling i ny og ne.

Det første som kan tyde på at du bør vurdere en vedlikeholdsspyling er klukkelyder fra sluket. Denne lyden oppstår ofte fordi vann og luft må bytte plass på et smalt sted i røret. Disse klukkelydene går ikke over av seg selv. Her bør det spyles før avløpet går akutt tett.

Flytende avløpsåpner ha liten effekt, da avløpsåpneren som regel vil renne forbi avleiringene uten å «etse» det bort. Avløpsåpner i pulver kommer ingen sted annet en nøyaktig der du heller pulveret.

Det kan være en god idé å ta en prat med en rørinspektør/spyleoperatør som kan gi deg råd om vedlikeholdsspyling. Som sagt, det er begrenset hvilke rør som egner seg for samordnede innkjøp av spyletjenester.

Aktiv Rørinpeskjon liker ikke å påstå at alle borettslag må utføre vedlikeholdsspyling med like intervaller, for eksempel hvert femte år. Vi har fokus på at våre tjenester skal være behovsprøvd. Det kan nemlig like gjerne være riktig å gjøre dette hvert 20 år, som hvert femte. For å finne ut om man har behov for vedlikeholdsspyling har vi derfor et tips til borettslag. Be samtlige boenheter fylle kjøkkenvasken full for deretter å tappe ut vannet. Er man fornøyd med «hastigheten»? Kom det klukkelyder etterpå? Hvis mange har symptomer på tregt avløp bør borettslaget vurdere et storinnkjøp av spyletjenester.  

Andre tiltak man kan ta for å holde rørene ved like

Det finnes mye annet man kan gjøre for å holde rør og avløp ved like, og stort sett skal det ikke mye til. Du kan for eksempel:

  • Unngå å helle fett og matrester ned i oppvaskkummen, og heller kaste så mye som mulig i restavfall og søppel.
  • Skylle regelmessig med kokende vann i kjøkkenvasken slik at eksisterende fettrester løsner opp. Du kan også tappe ned hele varmtvannsberederen i kjøkkenavløpet flere dager på rad. Da får du smeltet fettavleiringer, og symptomer som klukkelyder kan forsvinne eller bedres.
  • Passe på at det kun er toalettpapir som kastes i toalettet.
  • Unngå å skylle hår ned i dusj og do.
  • Lære bort gode vaner til barna slik at de også kan være med på å opprettholde helsa til rør og avløp.

Selv om man jobber iherdig for å opprettholde gode avløp og rør, kan det likevel hende at de blir tette. Uansett om du ønsker å behandle rørene dine med regelmessig vedlikeholdsspyling, eller om du har behov for en litt tyngre rens eller en rørinspeksjon, er Aktiv Rørinspeksjon rette folk for jobben. Vi har mange års erfaring med å løse problemer rundt avløp og overvannsledninger, og bruker toppmoderne utstyr for å få dette til. Hos oss er du garantert hurtig og god kundeservice. Som en miljøfyrtårnbedrift og medlem av Rørinspeksjon Norge og Start Bank, tar vi vår jobb på alvor og sørger for at du mottar en trygg og sikker tjeneste. Kontakt oss i dag, slik at vi sammen kan sikre optimal ytelse fra dine rør og avløp.

Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT