Tømming av sandfang i borettslaget

Det er ekstremt viktig å tømme sandfang for å forhindre oversvømmelser og større skader på eiendom og bolig. Dessverre er det mange borettslag som glemmer å inkludere dette i vedlikeholdsrutinene.


Det finnes mange hundretusen sandfang rundt omkring i landet, og disse må tømmes med jevne mellomrom – ellers kan det bli en dyr affære. Ved for eksempel store nedbørsmengder, trenger regnvannet et sted å gjøre av seg, og dreneringskummer er én av de løsningene som er skapt for nettopp dette. Men med regnvann kommer også store mengder grus, sand, søppel og annet grums, som ikke skal være med vannet videre. Det er derfor sandfang eksisterer. Sandfanget samler opp alt dette på ett sted, mens vannet renner videre. Dessverre forsvinner ikke oppsamlingen av grums i sandfanget av seg selv. For at sandfanget skal fungere slik det skal må det derfor tømmes manuelt med jevne mellomrom. 

Hvordan fungerer sandfang?

Sandfang er rett og slett et slags filter som installeres for å skille ut sand, grus, jord og annet grums fra overflatevann som renner ned i sluk, kummer, rister og dreneringskummer. Alt smusset samler seg i sandfanget mens vannet renner videre. For at sandfanget ikke skal fylle seg opp og skape eventuelle oversvømmelser må de tømmes med jevne mellomrom.


Blir ikke sandfanget tømt i tide, kan det resultere i store skader. Oversvømmelse, skader på ledningsnett, tette rør og økt forurensingsrisiko (for eksempel ved bensinstasjoner og vaskehaller) er bare noen av konsekvensene av sandfang som blir tømt for sjeldent.

Hvordan tømmer vi sandfang?

Ved tømming av sandfang brukes det som regel en slamsuger. En slamsuger er rett og slett verktøyet som tar seg av sugejobben og tømmer sandfanget for grums. Den kan suge opp alt fra stein, grus, og slam, til kloakk og fett.


Som oftest er slamsugeren påmontert en tankbil, og vi har to ulike størrelser til disposisjon, slik at vi kommer til der det trengs. Med 500 hestekrefter i motoren finnes det ikke det grums våre slamsugere ikke kan svelge.


Les mer om hvordan våre slamsugere fungerer her, blant annet hvordan vi gjør det med parkering.


Hvor ofte må sandfang tømmes?

Sandfang bør tømmes regelmessig, men hvor regelmessig kommer an på ulike faktorer som vær og omgivelser. Hvor mye grus og sand er det i området? Er det stor fare for oversvømmelse i området? Er det mye grus og sand i området? Trafikk? Det har også noe å si hvor kummen er plassert. Ligger den nederst i en bakke eller på et flatt strekk?


Sandfanget bør i utgangspunktet tømmes årlig, men dette kan vi i Aktiv Rørinspeksjon avgjøre individuelt ved en en eventuell befaring.


Hvor lang tid tar det å tømme et sandfang?

Hvor lang tid det tar å tømme sandfanget varierer med tanke på hvor mange sandfang som skal tømmes, samt hvor store (og fulle) de er. Det er hensiktsmessig å ta samtlige sandfang på én og samme dag, slik at dere sparer tid og merkostnader i forbindelse med flere oppmøter.


Hva koster tømming av sandfang?

Tømming av sandfang har en timepris på 1550,- eks. mva. I de fleste tilfeller må vi være to mann (av HMS-grunner), og da tilkommer et tillegg på 795,- eks. mva (for servicemann) per time.


Massen vi suger opp fra sandfanget må tømmes på et godkjent deponi. Rene masser tømmes på ROAF Skedsmokorset, og koster 1535,- eks. mva. pr. tonn. Dersom massene vi suger opp er oljeforurenset og/eller septikkforurenset må det tømmes på Lindum Drammen, og koster 1625,- eks. mva. pr. tonn. Timeprisene løper også ved tømming hos deponi.


Vi tilbyr faste tømmeavtaler, med et intervall som er tilpasset hver enkelt kunde. Ved inngåelse av fast avtale kan vi tilby rabatter.


Dersom dere er usikre på tømmeintervall, eller har spørsmål om deres sandfang, stiller vi gjerne opp for en gratis befaring.


Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT