Hva er rørfornying, og trenger du det?

Helt nye rør uten å måtte grave eller rive? Rørfornying kan gjenopprette funksjonen til gamle rør. Finn ut mer om rørfornying i denne artikkelen!


Tidens tann preger alt her i verden, også rørene våre. Alderdom er ofte hovedårsaken til problemer med rør i boliger. Tetter avløpsrørene dine seg stadig vekk? Lekker rørene dine? Opplever du tilbakeslag i sluk eller en vond lukt som minner om kloakk? Dette er tegn på at rørene dine bør sjekkes, og de kanskje har behov for en aldri så liten (rør)fornyelse.


Dagens rørteknologi har gjort at vi har tatt store steg inn i fremtiden. Med moderne rørfornying kan du nemlig oppnå svært gode resultater på kort tid, uten å måtte grave, rive eller bruke andre inngripende metoder. På denne måten forstyrres du minimalt, samtidig som at kostnadene minskes.


Hva betyr rørfornying, egentlig?

Spør du fem rørinspektører hva rørfornying er, vil du sannsynligvis ende opp med fem ulike måter å forklare det på. Vi liker å holde det enkelt – rørfornying betyr rett og slett at du legger nye rør på innsiden av de gamle. I dag kan dette gjøres uten graving, rivning, eller annen type inngripende arbeid. Dette gir gamle rør nytt liv, og restaurerer god funksjon. Med rørfornying blir forventet levetid for rørene dine mye lenger, og for noen vil de holde i langt over 50 år.  


Hvordan rehabiliterer vi rør?

Rørfornying, eller rehabilitering av rør sparer deg for tid og penger, og du trenger heller ikke flytte ut av hjemmet mens arbeidet pågår. Det er også mer miljøvennlig enn å legge helt nye rør.


Det første som gjøres når rør skal fornyes er å utføre en rørinspeksjon. Her kartlegges rørenes tilstand grundig, slik at det er enklere å utføre resten av arbeidet. Deretter vil det utføres en rensing for utfelling og belegg. Etter rensing må hvert enkelt strekk av røret prosjekteres. Når rørene er skrubbet rene og har blitt prosjektert legges det et nytt rør inne i de gamle. Aktiv Rørinspeksjon benytter seg av epoxy-foring som har blitt testet for ringstivhet og har en levetid tilsvarende helt nye rør. Denne metoden lar oss rehabilitere og fornye rør fra 75 mm opp til 300 mm.


I de fleste tilfeller vil du være uten vann og avløp i noen dager, men det settes alltid på igjen morgen og kveld. Dreier det seg om å fornye stikk- og bunnledninger vil det som regel kun ta en dag, og er du på jobb eller skole i dette tidsrommet vil du ikke merke noe til det.  


Hvem trenger rehabilitering av rør?

I norske hjem finner du alt fra betongrør og støpejernsrør, til kobberrør eller plastrør. Ulike materialer har naturlig nok ulik levetid, men stort sett kan vi si at dersom røret er mellom 40 og 50 år gamle kan de ha mistet mye av sin kvalitet og funksjon. Blir rørene eldre enn 50 år vil det kunne oppstå akutte og kostbare problemer. Dersom du har gamle rør i din bolig kan det være verdt å gjennomføre en rørinspeksjon, slik at man ser om det er behov for rørfornying.


Rørenes kvalitet påvirkes også av andre faktorer enn alderdom. Bevegelser i hus og grunn, samt hva som renner gjennom rørene har også mye å si. Har man en hage med store trær og busker vil også disse kunne skade rørene dine ved at røttene deres trenger inn i rørenes sprekker. Dette kan forårsake brudd og større skader. Dersom du har det som vane å skylle ned mye matfett og annet problematisk avfall i rørene vil dette kunne føre til at rørene raskere slites ut eller har behov for en fornying.


Hva skjer dersom jeg ikke utfører rørfornying?

Dersom rørene dine har behov for fornyelse og rehabilitering og man velger å la være å gjøre noe med det, kan flere problemer oppstå. Grunnvann kan eksempelvis renne inn i rørene gjennom sprekker og skader på skjøter. Kloakk kan også lekke ut av rørene og havne i grunnen, noe som vil føre til forurensning og vond lukt. Ellers kan rotter trenge seg inn i rørene dine, og bevege seg videre inn i boligen.


Velg riktig aktør

Når du skal undersøke tilstanden til dine rør er det viktig å finne aktører med kompetanse. Dette er også helt essensielt når rørene skal fornyes. Dersom du ønsker å handle med seriøse bedrifter bør du sjekke hvem som er medlem i Rørfornying Norge. Her er kun skikkede aktører oppført.


Aktiv Rørinspeksjon tilbyr rørfornying med epoxy-foring. Når vi er ferdige med arbeidet utstedes «nytt rør garanti». Disse verdipapirene kan eksempelvis fremlegges ved forsikringsskader, takst på bolig og lignende. Vi er også medlem i Rørfornying Norge. Ta kontakt med oss for en effektiv prat om rørfornying og et prisanslag.


Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT