Alt du trenger å vite om vannlekkasjer

Hva er det første du bør gjøre når en vannlekkasje oppdages? Hva kommer vannskader av, og dekkes de egentlig av forsikringen?


De fleste vil i løpet av livet oppleve en eller annen form for vannlekkasje i boligen. Det kan være en utfordring å vite hva man bør gjøre, hvor vannet kommer fra og om forsikringen dekker skadeomfanget. Derfor har vi skrevet denne artikkelen for å peke deg i riktig retning.


Hva skal jeg gjøre hvis jeg oppdager vannlekkasje?

Det første du bør gjøre dersom du oppdager en vannlekkasje hjemme eller på hytta, er å stenge hovedkranen slik at lekkasjen stopper. Hvis du mistenker at problemet stammer fra bad eller kjøkken bør du også unngå å bruke vann her så godt det lar seg gjøre. Ta gjerne bilder av omfanget før du gjør noe mer, slik at du har noe å vise til i en eventuell saksbehandling. Deretter er det viktig å fjerne så mye av vannet og fukten som mulig for å forhindre større skader. Flytt gjerne utsatte møbler og eiendeler slik at disse ikke blir påvirket av vannet.

Har du rom uten sluk, men med rør kan du med fordel investere i en automatisk vannstoppventil. Dette kan være med på å sikre at lekkasjer ikke fører til for store vannskader.  


Den vanligste årsaken til vannlekkasjer

Vannskader oppstår gjerne som et resultat av en vannlekkasje, og årsakene til slike lekkasjer kan være mange. Vann kan trenge inn i boliger utenfra dersom det regner mye eller oppstår overvann. Likevel er det fremdeles slik at de fleste vannskadene i Norge skyldes rørlekkasjer. At rør går lekk kan komme av alderdom, ufaglært arbeidskraft, at feil rør har blitt valgt til boligen eller at rørene har hatt produksjonsskader.

Hold et øye med rørene dine, og se gjerne etter små drypplekkasjer. Disse kan med tiden utvikle seg til større problemer. Sørg alltid for at det flyter fritt gjennom avløpene dine, og utfør jevnlige renserunder. Å etterstramme vannlåser i kjøkkenbenken og ved andre avløp kan også være gode tiltak, men i visse tilfeller vil det være mer nyttig å fornye rørene.


Dekkes vannlekkasjer av forsikringen?

Det er ikke alltid like enkelt å svare på hvorvidt forsikringen dekker skader fra vannlekkasjer. Her kommer det gjerne an på forsikringen din og skaden i seg selv. Hvis skaden eksempelvis kommer av slitasje og dårlig vedlikehold, vil forsikringsselskapet vanligvis ikke dekke utgiftene. Det samme gjelder dersom lekkasjen har oppstått over lang tid. Skader som oppstår på grunn av manglende membran, kondens og lekkasjer ved overgangen mellom sluk/rør og membran dekkes normalt heller ikke av forsikringsselskap. Grunnen til dette er at slike skader ofte skyldes manglende vedlikehold eller dårlig utført arbeid.  

Som en huskeregel kan vi si at forsikring dekker skader som oppstår uforutsett og kommer brått på. Selv om du plutselig oppdager en vannskade, kan det likevel være at forsikringsselskapet ikke dekker den dersom skaden har fått utvikle seg fritt over lengre tid. Baderom er typiske steder hvor skader og lekkasjer kan være skjulte lenge før man merker noe til dem. Skader som skyldes sprukne slukpotter og vannrør dekkes derimot ofte av forsikringsselskaper.

Ved å sette deg godt inn i forsikringen din vil du unngå ubehagelige overraskelser når det kommer til vannlekkasjer. Oppdager du antydninger til skade bør du også reagere raskt, slik at du har tiden på din side i et eventuelt forsikringsoppgjør.


Fornye rørene for å bekjempe videre lekkasjer?

De fleste norske hjem vil en eller annen gang ha behov for rørfornying. Rørene våre blir naturlig nok eldre for hvert år som går, med medfølgende behov for vedlikehold og omsorg. Rørfornying handler i bunn og grunn om å legge nye rør på innsiden av gamle. Med dagens teknologi får man dette til uten rivning, graving eller annen type inngripende arbeid. En rørfornyelse restaurerer rørenes gode funksjon, og gir de en mye lenger levetid. For mange vil rørene holde i over 50 år etter en rørfornying.    

Les mer om rørfornying her.


Hvordan kan Aktiv Rørinspeksjon hjelpe deg ved vannlekkasjer?

Dersom du har en vannlekkasje er det viktig å finne kilden til problemet, for deretter å vurdere hvilke tiltak som skal tas. Vi kan assistere deg med trasé-søk og rørinspeksjon. Disse tjenestene lar oss utrede eventuelle skader på rør som medfører lekkasjer. Det blir da enkelt å stadfeste nøyaktig hvor komplikasjonen har oppstått, slik at en lettere kan komme med løsninger.

Aktiv Rørinspeksjon tilbyr også rørfornying, slik at rørene dine vil komme i toppform og være mer motstandsdyktige mot lekkasjer og andre problemer som kan medføre vannskader.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne kilden, samt forebygge fremtidige vannlekkasjer.  

Rørproblemer?

Har du problemer med rørene dine? Vi stiller opp for deg på rappen! Vi holder til sentralt i Lørenskog, og rykker raskt ut. Ta kontakt med oss i dag, så stiller vi med god hjelp og service!

TA KONTAKT